Försäljningsmodeller

 

Du kan förvärva våra fastigheter på flera olika sätt.

 

Alla våra fastigheter är inlagda i varsitt aktiebolag som äger fastigheterna och är registrerade för mervärdeskatt.

 

1. Du kan köpa fastigheten för fortsatt uthyrning som rörelse med momsavdrag, gäller både fysisk och juridisk person. Pris 2.250.000 SEK inklusive möbler och övrig utrustning.

Detta innebär att av köpeskillingen är X kr avdragsgilla som ingående moms och kan återfås efter ansökan hos Skatteverket. Den därefter uppkomna latenta momsskulden vid vidareförsäljning skrivs av med 10 procent /år. Ingående moms på alla driftskostnader är därefter avdragsgilla och utg moms 12 procent på uthyrningen är mervärdesskattepliktig. Eget nyttjande förmånsbeskattas.

 

 

2. Du kan köpa fastigheten som privatperson med viss uthyrning enligt standardreglerna. Priset 2.250.000 SEK inklusive möbler och övrig utrustning.

Uthyrning därefter är skattefri upp till 50.000 SEK. Beskattning av överskjutande belopp sker med 30%. Ingen förmånsbeskattning för eget nyttjande.

 

 

3. Du kan också köpa aktierna i ett av fastighetsbolagen med en fastighet och med garanterad balansräkning på tillträdesdagen . Kan göras av både fysisk och juridisk person.

Här kan man köpa aktierna för x kr med en bilagd balansräkning som grund. Latent momsskuld skrivs av med 10 procent/år.

Bolaget kan bli ett helägt dotterbolag till någons befintliga AB med i princip rätt till koncernbidrag.

Möjligheten till eget nyttjande förmånsbeskattas. Fryksdalens Sparbank måste godkänna ett förvärv.

För erhållande av pris och aktuell balansräkning kontakta Björn W Lindborg, 070-644 96 94

 

 

4. Du kan även köpa en tomt för eget uppförande av en byggnad . Vi kräver dock samma exteriör som övriga hus. Häggmark & Söner AB kan vara behjälpliga med ritningar, byggledning m.m enligt särskild uppgörelse.

Kontakta Benny Olsson tel 070-207 39 35 för närmare information.

Pris för en tomt med framdraget vatten& avlopp och el är 385.000 SEK. Inga anslutningsavgifter ingår.

 

 

 

 

Torsby 2017-07-15

 

Björn W Lindborg

Tel 070-644 96 94

 

 

Tomter och fastigheter till salu i Branäs by

 

TINASTORP

Tinastorp Förvaltning AB

info@tinastorp.se